Επαγγελματίες υγείας


Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν την επιλεγμένη κατηγορία.

Έλεγχος και εκκαθάριση συνταγών (ΚΜΕΣ)
Στελέχωση Κινητών Μονάδων Υγείας (ΚΟΜΥ)