Προτάσεις για το gov.gr

Μπορείτε να καταθέσετε μια πρόταση που θα κάνει το gov.gr καλύτερο πατώντας στον σχετικό σύνδεσμο παρακάτω.

Για πληροφορίες ή ερωτήσεις σχετικά με μια υπηρεσία του gov.gr, επιλέξτε “Επικοινωνία” στη σελίδα της συγκεκριμένης υπηρεσίας για να επικοινωνήσετε απευθείας με το υπουργείο, τον φορέα ή την ανεξάρτητη αρχή που την παρέχει.