Ηλεκτρονική Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (eΔΑΠΥ) ανοικτής περίθαλψης - επισκέψεις

Υποβάλετε ηλεκτρονικά τις Δηλώσεις Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (∆ΑΠΥ) ιατρικών επισκέψεων.

Συγκεκριμένα, με την υπηρεσία μπορείτε:

  • να καταχωρίσετε και να ταξινομήσετε "έξυπνα" τα παραστατικά για τις συµβάσεις που έχει ανοιχθεί περίοδος
  • να υπολογίσετε το αιτούµενο ποσό ανά παραστατικό που εισάγετε και το συνολικό αιτούµενο ποσό για κάθε υποβολή
  • να ελέγξετε την υποβολή σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους
  • να ορίσετε πολλαπλούς χρήστες για την διαχείριση των παραστατικών

Θα χρειαστεί:

  • να εγγραφείτε στην ηλεκτρονική υπηρεσία Πιστοποίηση ιατρών / λοιπών προμηθευτών υγείας
  • να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική υπηρεσία ΔΑΠΥ ανοικτής περίθαλψης, με τους κωδικούς πρόσβασης της εγγραφής

Πληροφορίες υπηρεσίας