Παροχές Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ)

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το σύνολο των παροχών του ΕΟΠΥΥ στους δικαιούχους.

Συγκεκριμένα μπορείτε να δείτε:

  • την έκταση και το ύψος δαπάνης των παροχών υγείας
  • τον τρόπο και τη διαδικασία χορήγησής τους
  • τον τρόπο αποζημίωσης των δαπανών

Αφορά άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους σε ταμεία που έχουν ενταχθεί ή θα ενταχθούν στο μέλλον στον ΕΟΠΥΥ, αλλά και σε ανασφάλιστους πολίτες.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας