Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας

Οι συμβεβλημένοι γιατροί και πάροχοι υγείας μπορείτε να ελέγχετε ηλεκτρονικά την ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, πριν από την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: