Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας

Οι συμβεβλημένοι γιατροί και πάροχοι υγείας μπορείτε να ελέγχετε ηλεκτρονικά την ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, πριν από την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας