1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Πιστοποίηση ιατρών - λοιπών προμηθευτών υγείας

Οι γιατροί και οι άλλοι προμηθευτές υγείας πιστοποιηθείτε, για να μπορέσετε να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική υπηρεσία ΔΑΠΥ ανοικτής περίθαλψης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας