Πιστοποίηση ιατρών - λοιπών προμηθευτών υγείας

Οι γιατροί και οι άλλοι προμηθευτές υγείας πιστοποιηθείτε, για να μπορέσετε να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική υπηρεσία ΔΑΠΥ ανοικτής περίθαλψης.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: