Πιστοποίηση ιατρών - λοιπών προμηθευτών υγείας

Οι γιατροί και οι άλλοι προμηθευτές υγείας πιστοποιηθείτε, για να μπορέσετε να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική υπηρεσία ΔΑΠΥ ανοικτής περίθαλψης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας