700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ηλεκτρονική Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (eΔΑΠΥ) αναγγελίας αιμοκάθαρσης

Υποβάλετε ηλεκτρονικά τις Δηλώσεις Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (∆ΑΠΥ) αναγγελίας αιμοκάθαρσης.

Συγκεκριμένα, με την υπηρεσία μπορείτε:

  • να αναζητήσετε μία γνωμάτευση αιμοκάθαρσης
  • να καταχωρίσετε συνεδρίες
  • να υποβάλετε αίτημα για έγκριση από Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις γνωμάτευσης με περισσότερες από 3 συνεδρίες ανά εβδομάδα

Πληροφορίες υπηρεσίας