600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ενεργοποίηση χρήστη Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) από γιατρό

Πιστοποιημένοι γιατροί μπορούν να δώσουν πρόσβαση στον προσωπικό Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) των πολιτών.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας