Ηλεκτρονική Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (eΔΑΠΥ) παροχών

Υποβάλετε ηλεκτρονικά τις Δηλώσεις Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (∆ΑΠΥ) Παροχών. Συγκεκριμένα, με την υπηρεσία μπορείτε:

  • να καταχωρίσετε και να ταξινομήσετε "έξυπνα" τα παραστατικά για τις συµβάσεις που έχει ανοιχθεί περίοδος
  • να υπολογίσετε το αιτούµενο ποσό ανά παραστατικό που εισάγετε και το συνολικό αιτούµενο ποσό για κάθε υποβολή
  • να εισάγετε στοιχεία φορολογικών παραστατικών από τους παρόχους υλικών για τον έλεγχο του αιτούµενο ποσού της υποβολής
  • να ορίσετε πολλαπλούς χρήστες για την διαχείριση των παραστατικών
  • να ελέγξετε την υποβολή σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους και την εποπτική επιθεώρηση των προειδοποιήσεων που ενδέχεται να προκύψουν

Για να γίνει η πληρωμή από τον ΕΟΠΥΥ, θα χρειαστεί:

  • να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό χρήστη
  • να εισάγετε τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασµού (IBAN) στην Ενηµέρωση στοιχείων

Πληροφορίες υπηρεσίας