Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Οι γιατροί και οι φαρμοκοποιοί χρησιμοποιείτε την εφαρμογή ηλεκτρονικής καταχώρησης και εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων.

Για την εγγραφή στην υπηρεσία θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας