Μητρώο σακχαρώδη διαβήτη

Οι πιστοποιημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ καταχωρίζετε στο μητρώο τους ασθενείς που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, για να εκδίδετε γνωματεύσεις:

  • για τα αναλώσιμα υλικά σακχαρώδη διαβήτη
  • για τα αναλώσιμα υλικά αντλιών έγχυσης ινσουλίνης

Θα χρειαστείτε:

  • τα στοιχεία σύνδεσής σας στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ
  • τον ΑΜΚΑ τού ασθενή

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας