Έγκριση ηλεκτρονικής γνωμάτευσης ΕΚΠΥ

Οι πιστοποιημένοι γιατροί και οι συμβεβλημένοι πάροχοι υλικών μπορείτε να κάνετε αίτηση ηλεκτρονικής γνωμάτευσης προς το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ) του ΕΟΠΥΥ στις εξής περιπτώσεις:

  • η αρχική γνωμάτευση φέρει την ένδειξη "Απαιτείται απόφαση υπέρβασης (ΑΥΣ)"
  • η εκτέλεση της γνωμάτευσης οδηγεί σε "Υπέρβαση χρηματικού ορίου"

Θα χρειαστεί να καταχωρίσετε:

  • την αρχική γνωμάτευση
  • τα απαραίτητα έντυπα που δικαιολογούν την υπέρβαση του χρηματικού πλαφόν
  • σχόλια που υποστηρίζουν το αίτημα

Πληροφορίες υπηρεσίας