Αναγγελία εισόδου - εξόδου / εισιτηρίων - εξιτηρίων

Η ηλεκτρονική παρακολούθηση και διαχείριση των εισιτηρίων - εξιτηρίων απαρτίζεται από 2 εφαρμογές:

  • την εφαρμογή "Αναγγελία εισιτηρίων - εξιτηρίων", μέσω της οποίας γίνεται η καταχώριση, ενημέρωση και διαγραφή εισιτηρίων - εξιτηρίων και διακομιδών, ο ορισμός μονάδων νοσηλείας αναφορικά με μια συγκεκριμένη εγκατάσταση και η μεταβολή τους.
  • την εφαρμογή "Διαχείριση νοσηλείας" μέσω της οποίας γίνεται η παρακολούθηση των στοιχείων νοσηλείας ανά εγκατάσταση και η έγκριση ή ανάκληση των στοιχείων νοσηλείας για όλες τις εγκαταστάσεις.

Πληροφορίες υπηρεσίας