Γνωματεύσεις / συνταγογράφηση παροχών ΕΚΠΥ

Οι πιστοποιημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ μπορείτε να συνταγογραφείτε παροχές ΕΚΠΥ.

Θα χρειαστεί να κάνετε πριν εγγραφή στην ηλεκτρονική υπηρεσία πιστοποίησης.

Πληροφορίες υπηρεσίας