Γνωματεύσεις / συνταγογράφηση παροχών ΕΚΠΥ

Οι πιστοποιημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ μπορείτε να συνταγογραφείτε παροχές ΕΚΠΥ.

Θα χρειαστεί να κάνετε πριν εγγραφή στην ηλεκτρονική υπηρεσία πιστοποίησης.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: