Ηλεκτρονική δήλωση αναλυτικών παραστατικών υγείας (eΔΑΠΥ) αιμοκαθάρσεων

Υποβάλετε ηλεκτρονικά τα μηνιαία συγκεντρωτικά αρχεία αιμοκαθάρσεων που έχει πραγματοποιήσει μία Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ή μία Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.

Πριν κάνετε την 1η υποβολή, θα χρειαστεί:

  • να εισάγετε τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σας (ΙΒΑΝ)
  • να επιλέξετε την Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ, όπου θα κάνετε την υποβολή

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας