Εθνική ακαδημία ψηφιακών ικανοτήτων

Βελτιώστε τις ψηφιακές σας δεξιότητες διαδικτυακά και δωρεάν. 

Επιλέξτε την κατηγορία, τη θεματική ενότητα και το μάθημα που ταιριάζει στο επίπεδο γνώσης και τα ενδιαφέροντά σας και παρακολουθήστε το στους δικούς σας ρυθμούς, διαδικτυακά.

Οι θεματικές ενότητες και τα μαθήματα εμπλουτίζονται συνεχώς, για να καλύπτουν όλο και περισσότερες εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας