Ηλεκτρονική δήλωση αναλυτικών παραστατικών υγείας (eΔΑΠΥ) υλικών αιμοκάθαρσης

Υποβάλετε ηλεκτρονικά τις Δηλώσεις Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (∆ΑΠΥ) υλικών αιμοκάθαρσης. 

Συγκεκριμένα, με την υπηρεσία μπορείτε:

  • να εισάγετε και να παρακολουθείτε τις συνεδρίες αιμοκάθαρσης
  • να ελέγχετε τα στοιχεία των ασφαλισμένων και τα υλικά
  • να ορίσετε πολλαπλούς χρήστες για την διαχείριση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας