800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ηλεκτρονική δήλωση αναλυτικών παραστατικών υγείας (eΔΑΠΥ) υλικών αιμοκάθαρσης

Υποβάλετε ηλεκτρονικά τις Δηλώσεις Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (∆ΑΠΥ) υλικών αιμοκάθαρσης. 

Συγκεκριμένα, με την υπηρεσία μπορείτε:

  • να εισάγετε και να παρακολουθείτε τις συνεδρίες αιμοκάθαρσης
  • να ελέγχετε τα στοιχεία των ασφαλισμένων και τα υλικά
  • να ορίσετε πολλαπλούς χρήστες για την διαχείριση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας