Μητρώο Ηπατίτιδας C

Οι πιστοποιημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ καταχωρίζετε στο μητρώο τους ασθενείς με Ηπατίτιδα C που λαμβάνουν θεραπευτική αγωγή.

Θα χρειαστείτε:

  • τα στοιχεία σύνδεσής σας στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ
  • τον ΑΜΚΑ τού ασθενή

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας