800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Μητρώο αποζημιούμενων προϊόντων και συμβάσεις παρόχων ΕΟΠΥΥ

Οι κατασκευαστές ή εισαγωγείς μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αποζημίωσή σας.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας