Μητρώο απομυελινωτικών παθήσεων του ΚΝΣ

Οι πιστοποιημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ καταχωρίζετε στο μητρώο τους ασθενείς που πάσχουν από απομυελινωτικές νόσους και λαμβάνουν αναλώσιμα υγειονομικά υλικά.

Θα χρειαστείτε:

  • τα στοιχεία σύνδεσής σας στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ
  • τον ΑΜΚΑ τού ασθενή

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας