Ηλεκτρονική Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (eΔΑΠΥ) ακτινοθεραπειών

Με την ηλεκτρονική Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (eΔΑΠΥ) ακτινοθεραπειών μπορείτε:

  • να καταχωρίσετε την αναγγελία ακτινοθεραπευτικών πράξεων
  • να επαναλάβετε μια αναγγελία για τον ίδιο ασφαλισμένο
  • να ελέγξετε αν υπάρχει εισιτήριο πριν την αποθήκευση της ακτινοθεραπείας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας