800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Μηχανισμός εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας

 

Οι ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών υγείας μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για άμεση εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), αρκεί να παραιτηθείτε από αξιώσεις τόκων υπερημερίας και αποζημιώσεων για έξοδα είσπραξης. 

Η υπαγωγή στον μηχανισμό είναι προαιρετική και αφορά οφειλές από 1/1/2006 ως την ημερομηνία ένταξης του κλάδου υγείας στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς σας πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σας (ΙΒΑΝ)
  • τα στοιχεία των παραστατικών που έχουν εκδοθεί

Όταν εκκαθαριστεί η αίτησή σας, μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα σχετικά ποσά.

Σε περίπτωση αποδοχής, θα χρειαστεί να υποβάλετε τα απαραίτητα παραστατικά για να πληρωθείτε.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας