800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Γνωμάτευση αιμοκάθαρσης

Με την υπηρεσία μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά:

  • γνωματεύσεις αιμοκάθαρσης
  • μηνιαίο συγκεντρωτικό αρχείο αιμοκαθάρσεων
  • ψηφιακά φορολογικά παραστατικά

Πληροφορίες υπηρεσίας