Γνωμάτευση αιμοκάθαρσης

Με την υπηρεσία μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά:

  • γνωματεύσεις αιμοκάθαρσης
  • μηνιαίο συγκεντρωτικό αρχείο αιμοκαθάρσεων
  • ψηφιακά φορολογικά παραστατικά

Πληροφορίες υπηρεσίας