Πιστοποίηση προμηθευτών υλικών και ΣΕΔ

Οι πάροχοι που δεν έχετε μέχρι σήμερα κωδικούς eΔΑΠΥ και οι νέοι πάροχοι μπορείτε να πιστοποιηθείτε.

Στη συνέχεια, θα πάρετε και θα ενεργοποιήσετε τον κλειδάριθμό σας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας