Έλεγχος και εκκαθάριση συνταγών

Φαρμακεία, φαρμακευτικές εταιρίες και γιατροί εγγράφονται και πιστοποιούνται στο Κέντρο Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών (ΚΜΕΣ) για να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας