800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Έλεγχος και εκκαθάριση συνταγών

Φαρμακεία, φαρμακευτικές εταιρίες και γιατροί εγγράφονται και πιστοποιούνται στο Κέντρο Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών (ΚΜΕΣ) για να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας