Έλεγχος και εκκαθάριση συνταγών (ΚΜΕΣ)

Φαρμακεία, φαρμακευτικές εταιρίες και γιατροί εγγράφονται και πιστοποιούνται για να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: