Ηλεκτρονική Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας (eΔΑΠΥ) διασύνδεσης ακτινοθεραπειών

Με την eΔΑΠΥ διασύνδεσης ακτινοθεραπείας μπορείτε:

  • να καταχωρίσετε μια αναγγελία ακτινοθεραπείας
  • να αναζητήσετε παλαιότερες ακτινοθεραπευτικές πράξεις
  • να επαναλάβετε μια αναγγελία με τα ίδια χαρακτηριστικά

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας