Πιστοποίηση φαρμακείων / προμηθευτών για αναλώσιμα διαβητολογικού υλικού

Φαρμακεία και προμηθευτές πιστοποιούνται ηλεκτρονικά για να μπορούν να υποβάλουν αναλώσιμα διαβητολογικού υλικού.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας