Μητρώο θαλασσαιμίας

Οι πιστοποιημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ καταχωρίζετε στο μητρώο τους ασθενείς που πάσχουν από θαλασσαιμία για να εκδίδετε γνωματεύσεις:

  • για φαρμακευτική αγωγή
  • για αναλώσιμα υγειονομικά υλικά

Θα χρειαστείτε:

  • τα στοιχεία σύνδεσής σας στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ
  • τον ΑΜΚΑ του ασθενή

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας