Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ) για γιατρούς

Οι γιατροί έχετε πρόσβαση και ενημερώνετε τα στοιχεία των Ατομικών Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας (ΑΗΦΥ) των ασθενών σας.

Μπορείτε επίσης:

  • να καταχωρίζετε ιατρικές επισκέψεις
  • να προγραμματίζετε ιατρικά ραντεβού
  • να συμπληρώνετε στοιχεία (οι οικογενειακοί γιατροί)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας