800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Μητρώο περιτοναϊκής κάθαρσης

Οι πιστοποιημένοι νεφρολόγοι του ΕΟΠΥΥ καταχωρίζετε στο μητρώο τους ασθενείς που κάνουν περιτοναϊκή κάθαρση, για να εκδίδετε γνωματεύσεις:

  • για διαλύματα
  • για χρήση εξαρτημάτων περιτοναϊκής κάθαρσης

Θα χρειαστείτε:

  • τα στοιχεία σύνδεσής σας στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ
  • τον ΑΜΚΑ τού ασθενή

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας