Μητρώο περιτοναϊκής κάθαρσης

Οι πιστοποιημένοι νεφρολόγοι του ΕΟΠΥΥ καταχωρίζετε στο μητρώο τους ασθενείς που κάνουν περιτοναϊκή κάθαρση, για να εκδίδετε γνωματεύσεις:

  • για διαλύματα
  • για χρήση εξαρτημάτων περιτοναϊκής κάθαρσης

Θα χρειαστείτε:

  • τα στοιχεία σύνδεσής σας στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ
  • τον ΑΜΚΑ τού ασθενή

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας