Μητρώο χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας

Οι πιστοποιημένοι αιματολόγοι του ΕΟΠΥΥ καταχωρίζετε στο μητρώο τους ασθενείς χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας, για να μπορείτε:

  • να συνταγογραφείτε φαρμακευτική αγωγή
  • να εκδίδετε γνωματεύσεις
  • να συλλέγετε πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τους παράγοντες κινδύνου της νόσου

Θα χρειαστείτε:

  • τα στοιχεία σύνδεσής σας στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ
  • τον ΑΜΚΑ τού ασθενή

Πληροφορίες υπηρεσίας