Νέες υπηρεσίες - Αύγουστος 2022

Ημερομηνία δημοσίευσης: 07/09/2022
Κατηγορία: Στατιστικά

Στατιστικά στοιχεία και νέες υπηρεσίες τον Αύγουστο του 2022.

  • Νέες υπηρεσίες τον Αύγουστο του 2022: 32
  • Διακριτοί πολίτες που έχουν εκδώσει ένα τουλάχιστον έγγραφο ή έχουν υποβάλει μία ηλεκτρονική δήλωση μέσω του gov.gr από την έναρξή του μέχρι και τον Αύγουστο του 2022:  8.077.598
  • Διακριτές επισκέψεις πολιτών στο gov.gr με αποτέλεσμα την έκδοση ενός τουλάχιστον εγγράφου ή την υποβολή μιας ηλεκτρονικής δήλωσης: 214.450.675 

Αναλυτικά οι νέες υπηρεσίες που προστέθηκαν στο gov.gr τον Αύγουστο του 2022:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Εισαγωγή προϊόντων λίπανσης ΕΕ (CE)

Ενδοενωσιακή απόκτηση προϊόντων λίπανσης ΕΕ (CE)

Εγχώρια παραγωγή προϊόντων λίπανσης ΕΕ (CE)

Εισαγωγή λιπάσματος νέου τύπου από τρίτες χώρες

Ενδoενωσιακή απόκτηση λιπάσματος νέου τύπου

Εγχώρια παραγωγή λιπασμάτων νέου τύπου

Εισαγωγή πρώτης ύλης από τρίτες χώρες

Ενδoενωσιακή απόκτηση πρώτης ύλης λιπασμάτων

Εισαγωγή λιπάσματος ΕΚ από τρίτες χώρες

Ενδoενωσιακή απόκτηση λιπασμάτων ΕΚ

Εγχώρια παραγωγή λιπασμάτων ΕΚ

Υπουργείο Ανάπτυξης και επενδύσεων

Αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου του Ν. 4887/2022 στον τομέα του τουρισμού

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Δημοσίευση χειρογράφου / αρχειακού υλικού 

Δωρεά στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Μελέτη χειρογράφου / αρχειακού υλικού

Ξενάγηση στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Χορήγηση αντιγράφου πνευματικής ιδιοκτησίας

Χορήγηση ψηφιακών αντιγράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Χρήση χώρων κτηρίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Ψηφιοποίηση χειρογράφου / αρχειακού υλικού

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Προγραμματισμός αρχικής καταγραφής αιτήματος για διεθνή προστασία

Προγραμματισμός μεταγενέστερης καταγραφής αιτήματος για διεθνή προστασία

Υπουργείο Οικονομικών

Αίτηση πρώτης αρωγής πληγέντων από τις πυρκαγιές την 19η Ιουλίου 2022

Ταμείο Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)

Οικονομική καρτέλα εργοδότη ΤΕΚΑ

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Παρακολούθηση δικαστικών υποθέσεων

Πινάκια Πολιτικής Διαδικασίας

Εκθέματα Ποινικής Διαδικασίας

Επαλήθευση Πιστοποιητικών Δικαστηρίων

 Υπουργείο  Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ανάκληση ψηφιακών εγγράφων του Gov.gr Wallet

myPhoto για φωτογράφους

myPhoto για πολίτες