Οικονομική καρτέλα εργοδότη ΤΕΚΑ

Οι εργοδότες μπορείτε να δείτε την καρτέλα σας στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ).

Συγκεκριμένα, μπορείτε να δείτε εισφορές που έχουν καταβληθεί μέσω τραπεζών.

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης στον eΕΦΚΑ.

Πληροφορίες υπηρεσίας