Χορήγηση ψηφιακών αντιγράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση χορήγησης ψηφιακών αντιγράφων  στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, αρκεί τα τεκμήρια να μην υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα. 
Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς σας πρόσβασης στο Taxisnet
  • τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) ή και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
  • τον ΑΜΚΑ σας
     

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας