1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

myPhoto για πολίτες

Διαχειριστείτε τα ψηφιακά αρχεία της φωτογραφίας σας και της υπογραφής σας, όπως αυτά μεταφορτώθηκαν από επαγγελματία φωτογράφο. Μπορείτε ακόμη να διαχείριστείτε τις φωτογραφίες των ανήλικων για οποία έχετε την επιμέλεια.

Προϋπόθεση είναι να έχετε λάβει αυτόματα έναν κωδικάριθμο, με γραπτό μήνυμα (sms) ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), μετά την επίσκεψη σας σε επαγγελματία φωτογράφο. Ο κωδικάριθμος παρέχεται και σε μορφή Κωδικού Άμεσης Απόκρισης (QR Code).
Τα παραπάνω αρχεία μπορούν αν επιθυμείτε να χρησιμοποιηθούν σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται από Φορείς του Δημόσιου Τομέα όταν για τη διεκπεραίωση υποθέσεων σας απαιτείται η προσκόμιση φωτογραφίας ή η υπογραφή.

Ειδικότερα, το ψηφιακό αρχείο της οπτικής απεικόνισης της ιδιόχειρης υπογραφής κάθε φυσικού προσώπου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά κατά τη διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης διπλώματος οδήγησης.

Θα χρειαστείτε:

 • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)
 • τον ΑΦΜ σας
 • τον κωδικάριθμο που σας ήρθε αυτόματα με γραπτό μήνυμα (sms) ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μετά την επίσκεψη σας σε επαγγελματία φωτογράφο
 • επιπλέον αν πρόκειται για ανήλικο τον ΑΜΚΑ/ΠΑΑΥΠΑ του υπό επιμέλεια ανηλίκου και τον ΑΦΜ του αν διαθέτει

Η διαδικασία

 • Συνδέεστε στην εφαρμογή
 • Εάν πρόκειται για ανήλικο υπό επιμέλεια καταχωρίζετε τον ΑΜΚΑ/ΠΑΑΥΠΑ του και τον ΑΦΜ του αν διαθέτει
 • Καταχωρίζετε τον κωδικάριθμο που σας εστάλη ή σαρώνετε το QR code.
 • Εξετάζετε σε προεπισκόπηση τα αρχεία μεταφόρτωσης και ανάλογα τα εγκρίνετε ή τα απορρίπτετε.
 • Μετά την έγκριση τους αν επιθυμείτε τα συσχετίζετε με τον ΑΦΜ σας.
 • Εξουσιοδοτείτε μέσω της εφαρμογής, μετά από ρητή συγκατάθεση, ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται από Φορείς του Δημόσιου Τομέα, να αντλήσουν τα συσχετισμένα αρχεία φωτογραφίας και υπογραφής. Το ψηφιακό αρχείο της υπογραφής σας επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά κατά τη διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης διπλώματος οδήγησης σας.


Χρόνος διατήρησης των αρχείων
Τα ψηφιακά αρχεία που δεν συσχετίστηκαν με τον ΑΦΜ σας διαγράφονται από το σύστημα σε διάστημα 2 εβδομάδων από την ημερομηνία αποστολής του μηνύματος με τον κωδικάριθμο.
Τα ψηφιακά αρχεία που συσχετίστηκαν με τον ΑΦΜ σας διατηρούνται στο σύστημα για διάστημα ενός έτους.

Διαχείριση των αρχείων και εξουσιοδότησης από την εφαρμογή

Σε οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να:

 • αποσυσχετίσετε τα ψηφιακά αρχεία από τον ΑΦΜ σας. Ο κωδικάριθμος ωστόσο παραμένει διαθέσιμος και μπορείτε να τον επανασυσχετίσετε με τον ΑΦΜ σας για ένα έτος από την ημερομηνία της αρχικής συσχέτισης
 • κάνετε ανάκληση της εξουσιοδότησης που έχετε δώσει σε κάποια ηλεκτρονική εφαρμογή ή υπηρεσία Φορέα του Δημόσιου Τομέα
 • δείτε το ιστορικό των εξουσιοδοτήσεων σας
   

Πληροφορίες υπηρεσίας