Χορήγηση αντιγράφου πνευματικής ιδιοκτησίας

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση χορήγησης αντιγράφου πνευματικής ιδιοκτησίας στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς σας πρόσβασης στο Taxisnet
  • τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) ή και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
  • τον ΑΜΚΑ σας
     

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας