Προγραμματισμός αρχικής καταγραφής αιτήματος για διεθνή προστασία

Μπορείτε να δεσμεύσετε ημερομηνία για την πλήρη καταγραφή σας στο πλαίσιο υποβολής αιτήματος διεθνούς προστασίας. Στο αίτημά σας μπορείτε να συμπεριλάβετε μέχρι 8 μέλη, συμπληρώνοντας χωριστά πλήθος ενήλικων και πλήθος ανήλικων μελών.

Μετά την είσοδο στην υπηρεσία πατήστε το κουμπί "Σύνδεση" επάνω δεξιά. Η σύνδεση πραγματοποιείται δηλώνοντας email επικοινωνίας. Στο email αυτό θα αποστέλλεται κάθε φορά που συνδέεστε κωδικός μιας χρήσης (OTP), τον οποίο θα συμπληρώνετε σε πεδίο της οθόνης εισόδου.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:

  • το Υπηρεσιακό Σημείωμα από τις Ελληνικές αστυνομικές αρχές εάν έχετε
  • τα πλήρη στοιχεία σας. Σε περίπτωση που έχετε Υπηρεσιακό Σημείωμα, τα συμπληρώνεται όπως ακριβώς αναγράφονται σε αυτό
  • τον αριθμό προκαταγραφής (Βούλησης), σε περίπτωση που αυτό αναγράφεται στο Υπηρεσιακό Σημείωμα
  • τον αριθμό διαβατηρίου, εάν έχετε
  • τον τρόπο, το σημείο και την ημερομηνία εισόδου στην Ελλάδα
  • τη γλώσσα στην οποία επιθυμείτε να γίνει η καταγραφή
  • το πλήθος ανήλικων και ενήλικων μελών που θα καταγραφούν
  • το σημείο στο οποίο επιθυμείτε να καταγραφείτε

Τα σημεία καταγραφής είναι:

  • Αττική - Μαλακάσα (Δομή Μαλακάσας στρατόπεδο Γερακίνη, Μαλακάσα)
  • Θεσσαλονίκη - Διαβατά (Δομή Διαβατών πρώην στρατόπεδο Αναγνωστόπουλου, Διαβατά)

Όταν οριστικοποιήσετε την αίτησή σας, θα σας αποδοθεί ραντεβού (Ημέρα & Ώρα) για την προσέλευσή σας στο σημείο καταγραφής που θα επιλέξετε, και θα μπορείτε να λάβετε σχετικό αποδεικτικό στο email που δηλώσατε. Το ραντεβού είναι κοινό για όλα τα μέλη της αίτησης.

Η διαδικασία της καταγραφής θα διαρκέσει από 1 έως 25 μέρες και για το διάστημα αυτό απαιτείται η παραμονή σας στη δομή.

Από αυτή τη διαδικασία καταγραφής εξαιρούνται α) οι ποινικοί κρατούμενοι, β) οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και γ) οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν ήδη υποβάλλει αίτημα ασύλου.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η μετάβασή σας στο σημείο καταγραφής κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού, έχετε τη δυνατότητα να το επαναπρογραμματίσετε ακόμη 2 φορές, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω παράτασης.

Σε περίπτωση αναπρογραμματισμού του ραντεβού σας από την υπηρεσία θα ενημερωθείτε έγκαιρα για την νέα ημερομηνία.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας