1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

myPhoto για φωτογράφους

Οι επαγγελματίες φωτογράφοι ή και οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι αυτών, μπορείτε να μεταφορτώσετε (upload) τις φωτογραφίες και υπογραφές των πελατών σας στο δικό τους λογαριασμό Myphoto για πολίτες, ώστε να χρησιμοποιηθούν από αυτούς σε ηλεκτρονικές εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται από Φορείς του Δημόσιου Τομέα όπου απαιτείται η προσκόμιση φωτογραφίας ή και η υπογραφή του πολίτη.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε είτε τους εταιρικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)
  • τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του πελάτη σας
  • εξουσιοδοτήσετε προαιρετικά, μέσα από την εφαρμογή, υπαλλήλους σας για να μεταφορτώνουν τα αρχεία

Μετά την μεταφόρτωση των αρχείων αποστέλλεται ένας κωδικάριθμος στο μέσο επικοινωνίας που σας δήλωσε ο πελάτης σας.
Σημειώστε ότι υπάρχει όριο μεταφόρτωσης ανά ημέρα για κάθε φωτογράφο αθροιστικά με τις μεταμορφώσεις των υπαλλήλων του.

Χαρακτηριστικά αρχείων μεταφόρτωσης

Για τις φωτογραφίες προσώπου και την οπτική απεικόνιση της ιδιόχειρης υπογραφής υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ψηφιακών αρχείων.

Πληροφορίες υπηρεσίας