Πινάκια Πολιτικής Διαδικασίας

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα πινάκια των δικασίμων της Πολιτικής Διαδικασίας σε ορίζοντα δεκαπενθημέρου σε Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία και Εφετεία. Επιλέξτε δικαστικό κατάστημα, διαδικασία και πινάκιο από τις σχετικές λίστες και θα εμφανιστούν όλες οι δικάσιμοι για τις επόμενες 15 ημέρες. Επιλέγοντας κάποια δικάσιμο θα εμφανιστούν στην ενότητα εκθέματα ανάρτησης οι υποθέσεις του πινακίου ανωνυμοποιημένες.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας