Επαλήθευση Πιστοποιητικών Δικαστηρίων

Μπορείτε να αναζητήσετε και να επαληθεύσετε τα Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία και Εφετεία με την χρήση κωδικάριθμου.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, ή τους κωδικούς δημόσιας διοίκησης αν είστε δημόσιος υπάλληλος
  • τον κωδικάριθμο (χωρίς κενά) που αναγράφεται στο πιστοποιητικό προς επαλήθευση
  • τον αριθμό του πιστοποιητικού
  • την ημερομηνία έκδοσης

Εφόσον η αναζήτηση είναι επιτυχής, επιστρέφεται προεπισκόπηση του πιστοποιητικού, η οποία περιέχει υδατογραφημένη σήμανση.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας