Παρακολούθηση δικαστικών υποθέσεων

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την πορεία μιας πολιτικής υπόθεσης σε Ειρηνοδικείο / Πρωτοδικείο / Εφετείο. Θα χρειαστεί να επιλέξετε το δικαστικό κατάστημα από την σχετική λίστα και να εισάγετε το έτος, και είτε τον ΓΑΚ (Γενικός Αριθμός Καταχώρησης), είτε τον ΕΑΚ (Ειδικός Αριθμός Καταχώρησης) της υπόθεσης.

Εφόσον το δικόγραφο έχει κατατεθεί στο Δικαστήριο, στην ενότητα Δικόγραφα θα εμφανιστεί η σχετική εγγραφή. Επιλέγοντας την εγγραφή και κατόπιν το κουμπί Λεπτομέρειες, θα μεταφερθείτε σε νέα οθόνη με αναλυτικές πληροφορίες για το κάθε στάδιο της υπόθεσης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας