700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Νέες υπηρεσίες - Μάρτιος 2022

Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/04/2022
Κατηγορία: Στατιστικά

Στατιστικά στοιχεία και νέες υπηρεσίες τον Μάρτιο του 2022.

- Νέες υπηρεσίες τον Μάρτιο του 2022: 35

- Διακριτοί πολίτες που έχουν εκδώσει ένα τουλάχιστον έγγραφο ή έχουν υποβάλει μία ηλεκτρονική δήλωση μέσω του gov.gr από την έναρξή του         μέχρι και τον Μάρτιο του 2022:  7.955.123 

- Διακριτές επισκέψεις πολιτών στο gov.gr με αποτέλεσμα την έκδοση ενός τουλάχιστον εγγράφου ή την υποβολή μιας ηλεκτρονικής δήλωσης: 167.737.023

Αναλυτικά οι νέες υπηρεσίες που προστέθηκαν στο gov.gr τον Μάρτιο του 2022:

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Πολίτης και καθημερινότητα / Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών  Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού σε υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Πολίτης και καθημερινότητα / Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών / Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από το Δήμο σας

Πολίτης και καθημερινότητα / Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών / Ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού σε υπηρεσίες του Δήμου

Υπουργείο Εσωτερικών

Οικογένεια / Γέννηση / Ονοματοδοσία ανηλίκου

Οικογένεια / Γέννηση / Δήλωση βάπτισης ανηλίκου

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Εκπαίδευση / Εγγραφή σε σχολείο / Αίτηση εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Υπουργείο Υγείας

Υγεία και πρόνοια / Κορωνοϊός COVID-19 / Καταχώριση νόσησης εκτός Ελλάδας (για τους άνω των 60 ετών μόνιμους κατοίκους εξωτερικού)

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Πολίτης και καθημερινότητα / Πολίτες άλλων κρατών /  Παροχή προσωρινής προστασίας σε εκτοπισμένους πολίτες από την Ουκρανία

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Εργασία και ασφάλιση / Ελεύθεροι επαγγελματίες / Μητρώο επιμελητών της δράσης «Νταντάδες της γειτονιάς»

Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)

Επιχειρηματική δραστηριότητα / Απασχόληση προσωπικού / Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ

Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ)

Επιχειρηματική δραστηριότητα / Απασχόληση προσωπικού / Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου

Εργασία και ασφάλιση / Ασφάλιση / Μάθε που ανήκεις (eΕΦΚΑ)

Ελληνική Αστυνομία

Πολίτης και καθημερινότητα / Καταγγελίες / Αντίγραφο από το βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων

Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ)

Εργασία και ασφάλιση/Επιθεώρηση εργασίας/Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΣΕΠΕ

Εργασία και ασφάλιση/Απασχόληση προσωπικού/Αίτηση για άδεια εργασίας προσωπικού σε Κυριακή ή αργία

Επιχειρηματική δραστηριότητα/Αδειοδοτήσεις και συμμόρφωση/Αίτηση για βεβαίωση ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων

Εργασία και ασφάλιση/Επιθεώρηση εργασίας/Εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Εργασίας

Εργασία και ασφάλιση/Επιθεώρηση εργασίας/Εγγραφή στο Μητρώο Τεχνικών Ασφαλείας

Επιχειρηματική δραστηριότητα/Αδειοδοτήσεις και συμμόρφωση/Αίτηση θεραπείας (ΣΕΠΕ)

Εργασία και ασφάλιση/Επιθεώρηση εργασίας/Χορήγηση αντιγράφων - στοιχείων από την Επιθεώρηση Εργασίας

Εργασία και ασφάλιση/Επιθεώρηση εργασίας/Αναγγελία Εργατικού Ατυχήματος

Επιχειρηματική δραστηριότητα/Απασχόληση προσωπικού/Αναγγελία Ιατρού Εργασίας

Επιχειρηματική δραστηριότητα/Απασχόληση προσωπικού/Αναγγελία Τεχνικού Ασφαλείας

Εργασία και ασφάλιση/Επιθεώρηση εργασίας/Ανώνυμη καταγγελία στο ΣΕΠΕ

Επιχειρηματική δραστηριότητα/Αδειοδοτήσεις και συμμόρφωση/Γνωστοποίηση έναρξης οικοδομικών εργασιών

Εργασία και ασφάλιση/Επιθεώρηση εργασίας/Γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου σε περίπτωση απόλυσης εγκύου

Επιχειρηματική δραστηριότητα/Αδειοδοτήσεις και συμμόρφωση/Δήλωση συμμόρφωσης για μείωση 80% επί του προστίμου

Επιχειρηματική δραστηριότητα/Αδειοδοτήσεις και συμμόρφωση/Υποβολή καταστάσεων συμβάσεων εργασίας των ΙΓΕΕ

Εργασία και ασφάλιση/Επιθεώρηση εργασίας/Επώνυμη καταγγελία στο ΣΕΠΕ

Επιχειρηματική δραστηριότητα/Αδειοδοτήσεις και συμμόρφωση/Αποδοχή προστίμου και παραίτηση από την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων

Εργασία και ασφάλιση/Επιθεώρηση εργασίας/Υποβολή διπλότυπου είσπραξης προστίμου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Εργασία και ασφάλιση/Επιθεώρηση εργασίας/Υποβολή εξηγήσεων στο ΣΕΠΕ μετά από έλεγχο

Εργασία και ασφάλιση/Επιθεώρηση εργασίας/Υποβολή ερωτήματος στο ΣΕΠΕ

Εργασία και ασφάλιση/Επιθεώρηση εργασίας/Υποβολή ιεραρχικής προσφυγής (ΣΕΠΕ)

Εργασία και ασφάλιση/Επιθεώρηση εργασίας/Υποβολή πρόσθετων στοιχείων στο ΣΕΠΕ μετά από έλεγχο