800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ονοματοδοσία ανηλίκου

Οι γονείς / κηδεμόνες ανήλικου παιδιού που ασκείτε τη γονική μέριμνα μπορείτε να ζητήσετε την καταχώριση του κύριου ονόματος του παιδιού σας.

Τα βήματα της διαδικασίας:

  1. Ο ένας από τους δύο γονείς / κηδεμόνες εκκινεί την διαδικασία δηλώνοντας το ή τα κύρια ονόματα του παιδιού και τον δεύτερο γονέα / κηδεμόνα (εάν υπάρχει)
  2. Εφόσον υπάρχει δεύτερος γονέας / κηδεμόνας συνδέεται στην υπηρεσία, συνυπογράφει και υποβάλει τη δήλωση του ονόματος
  3. Η αίτηση σας εξετάζεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου όπου γεννήθηκε το παιδί σας.
  4. Λαμβάνετε σε δεύτερο χρόνο στη Θυρίδα σας το επικαιροποιημένο απόσπασμα της Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης του. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στη Θυρίδα θα δείτε τον λόγο ανεπιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Θα χρειαστείτε:

  • είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς web banking, είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)
  • τον ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο του δεύτερου γονέα / κηδεμόνα (εάν υπάρχει), εφόσον ασκείτε τη γονική μέριμνα από κοινού

Πληροφορίες υπηρεσίας