Καταχώριση νόσησης εκτός Ελλάδας (για τους άνω των 60 ετών μόνιμους κατοίκους εξωτερικού)

Μπορείτε να αιτηθείτε την καταχώριση νόσησης σας που ανιχνεύτηκε στο εξωτερικό μόνο εφ’ όσον:

  • είστε μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού
  • έχετε γεννηθεί έως τις 31.12.1961
  • δεν ανήκετε στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) κατοίκων εξωτερικού
  • δεν έχετε ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό / βεβαίωση νόσησης

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • συμπληρώσετε τον ΑΜΚΑ / ΠΑΜΚΑ σας
  • επισυνάψετε το πιστοποιητικό / βεβαίωση νόσησης σας
Επισήμανση
Με την παραπάνω καταχώριση δεν αποκτάτε δικαίωμα έκδοσης βεβαίωσης / πιστοποιητικού νόσησης από την χώρα.

Εναλλακτικά, έχετε την επιλογή να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πληροφορίες υπηρεσίας