700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαι οποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ).

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης στον eΕΦΚΑ.

Στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ υπάγονται υποχρεωτικά από 1.1.2022 όλα τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά ασφαλιστέα εργασία ή απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα για την οποία έως την ημερομηνία αυτή θα υπήρχε υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Μπορείτε να ελέγξετε αν ο εργαζόμενος υπάγεται στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαι οποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ): Έλεγχος υπαγωγής εργαζόμενου στο ΤΕΚΑ

Προϋπόθεση για την υποβολή της ΑΠΔ ΤΕΚΑ, αποτελεί η προηγούμενη ηλεκτρονική υποβολή της αντίστοιχης Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) ή της ΑΠΔ Δημοσίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ).

Πληροφορίες υπηρεσίας