Μάθε πού ανήκεις (eΕΦΚΑ)

Οι ασφαλισμένοι αναζητήστε την τοπική Διεύθυνση Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στην οποία ανήκετε. 

Μπορείτε να βρείτε την τοπική Διεύθυνση καταχωρίζοντας:

  • είτε τον ΤΚ της κατοικίας σας αν είστε μισθωτός  ή τον ΤΚ της επαγγελματικής σας έδρας αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας
  • είτε τη διεύθυνσή σας 

Πληροφορίες υπηρεσίας