Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από το Δήμο σας

Κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myDIMOSlive για να εξυπηρετηθείτε από αρμόδιο υπάλληλο συγκεκριμένων Υπηρεσιών / Τμημάτων του Δήμου σας μέσω τηλεδιάσκεψης για διεκπεραίωση της υπόθεσής σας ή απλή διοικητική πληροφόρηση.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
  • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
  • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου

Σημειώστε πως το ραντεβού μπορεί να το κλείσει και κάποιος άλλος για εσάς. Στην τηλεδιάσκεψη όμως, θα πρέπει να είστε εσείς.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για τον Δήμο Χανίων Κρήτης. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλοι Δήμοι.

Πληροφορίες υπηρεσίας