1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Δημιουργία ηλεκτρονικής επισημείωσης της Χάγης (e-apostille)

Μπορείτε να δημιουργήσετε ηλεκτρονική επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (e-apostille) σε έγγραφο που:

  • έχετε εκδώσει οι ίδιοι από το gov.gr ή 
  • έχει εκδοθεί από ΚΕΠ / Δήμο / Προξενείο κατόπιν αίτησης με φυσική σας παρουσία και εφόσον έγινε καταχώριση του ΑΦΜ σας. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί από 13/10/2023 και μετά.

Θα χρειαστείτε:

  • είτε τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking
    είτε  τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)
  • τον μοναδικό κωδικό του εγγράφου gov.gr που επιθυμείτε να επισημειώσετε ηλεκτρονικά

Η ηλεκτρονική επισημείωση προστίθεται στο έγγραφο σε 3 γλώσσες, Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά και το νέο έγγραφο αποθηκεύεται στη θυρίδα σας.

Το e-apostille έγγραφο φέρει νέο μοναδικό αριθμό, με τον οποίο γίνεται η επαλήθευση της εγκυρότητάς του.

Τα έγγραφα που μπορούν να επισημειωθούν ηλεκτρονικά και έχουν εκδοθεί με τους παραπάνω τρόπους είναι:

Δεν μπορούν να επισημειωθούν ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα έγγραφα που έχουν εκδοθεί σε δεύτερο χρόνο κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης που κάνατε από το gov.gr ή από ΚΕΠ.

Σταδιακά θα προστεθούν και άλλα έγγραφα του gov.gr.

Πληροφορίες υπηρεσίας