Δημιουργία ηλεκτρονικής επισημείωσης της Χάγης (e-apostille)

Μπορείτε να δημιουργήσετε ηλεκτρονική επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (e-apostille) σε έγγραφο που έχετε εκδώσει οι ίδιοι από το gov.gr.

Θα χρειαστείτε:

  • είτε τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking
    είτε  τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)
  • τον μοναδικό κωδικό του εγγράφου gov.gr που επιθυμείτε να επισημειώσετε ηλεκτρονικά

Η ηλεκτρονική επισημείωση προστίθεται στο έγγραφο σε 3 γλώσσες, Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά και το νέο έγγραφο αποθηκεύεται στη θυρίδα σας.

Το e-apostille έγγραφο φέρει νέο μοναδικό αριθμό, με τον οποίο γίνεται η επαλήθευση της εγκυρότητάς του.

Στην παρούσα φάση η ηλεκτρονική επισημείωση μπορεί να γίνει σε έγγραφα που έχετε εκδώσει οι ίδιοι από το gov.gr και είναι τα ακόλουθα:

Σημειώνεται ότι δεν μπορούν ακόμα να επισημειωθούν ηλεκτρονικά, έγγραφα που έχετε λάβει στη θυρίδα σας μετά από αίτηση σε ΚΕΠ /Δήμο.

Σταδιακά θα προστεθούν και άλλα έγγραφα του gov.gr.

Πληροφορίες υπηρεσίας