700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Επαλήθευση ηλεκτρονικής επισημείωσης της Χάγης (e-apostille)

Μπορείτε να επαληθεύσετε έγγραφο με ηλεκτρονική επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (e-apostille).

Θα χρειαστείτε τον αριθμό ηλεκτρονικής επισημείωσης (e-apostille).

Η επαλήθευση παρέχεται στα Ελληνικά, τα Αγγλικά και τα Γαλλικά.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας