600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μπορείτε να εκδώσετε τον τίτλο σπουδών σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Δείτε τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα που έχουν ενταχθεί στην υπηρεσία, τα είδη των τίτλων (προπτυχιακούς - μεταπτυχιακούς) που είναι διαθέσιμα καθώς και το έτος από το οποίο ξεκινά η διάθεση τους. Σταδιακά θα ενταχθούν όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας παρέχοντας τίτλους οποιουδήποτε κύκλου σπουδών. 

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον ΑΜΚΑ σας

Το πτυχίο που θα εκδώσετε έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορείτε:

  • είτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά
  • είτε να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε ως έγχαρτο

Εναλλακτικά, έχετε την επιλογή να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού  στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πληροφορίες υπηρεσίας